መደረ ኣቦ መምበር ውድብ

ብቐዳምነት ንኹሉኹም ኣባላት ጉባኤን ዕዱማት ኣጋይሽናን እንቋዕ ናብዚ ሎሚ ዝጋባእ ዘሎ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤና ብድሓን መጻእኩም እናበልኩ ብጻያውን ሕውነታውን ሰላምታይ የቕርበልኩም።

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ውድብና “ህዝብን ሃገርን ምድሓን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ኢዩ። ክሳዕ ሎሚ ኣብ .................

Leave a Comment