ካብ መበቆላዊ መሬት ኩናማ ኤርትራ ዝመጸና ሃገራዊ ዜና

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ዘካይዶ ዘሎ ግፍዒታት ብምቅጻል፡ ካብ መጨረሻ ወርሒ 3/2018 ጀሚሩ ክሳብ መጨረሻ ወርሒ 4/2018 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ንግዳዊ ሕጊታት ወጻኢ ከይድኩም ብዝብል ጉልባብ ኣብ ተሰነይ 92 ናይነጋዶ መካይን ከም ዝሓበሰ ተፈሊጡ፡፡ ነዞም ነጋዶ ኣብ ከተማ ተሰነይ 4000.00 ናቕፋ ቀጺዑ ከብቅዕ መሊሱ ኣብ ከተማ ባረንቱውን ብተመሳሳሊ መንገዲ 4000.00 ናቕፋ ቀጺዑ ንኣስመራ ከም ዘመሓላለፎም ተፈሊጡ፡፡

Leave a Comment