ውድባዊ መግለጺ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ።

ከምዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ውሽጡ ክኸይድ ዝጸንሐ ብልሹው ምሕደራ ዘበገሶ ሕንፍሽፍሽ ብምሕያሉ  ካብ ኣፍልጦ መሰረታትን ገለ ክፋል መሪሕነታትን ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ 2016 ናብ ክልተ ከምዝተገምዐ ዝዝከር ኢዩ። እቲ ንዲሞክራስያዊ ኣገባብ ምእዙዝ ዝኾነ ኣካል ............

Leave a Comment